Sint-Nicolaas wie kent hem niet?

Nieuwe Sinterklaasshow “De magie van Sinterklaas” met illusionist Winfried
23 maart 2021
Sinterklaas zelfs te vinden in verschillende musea
22 april 2021

Boekje over Sint-Nicolaas. Geschreven door Johanneke Bosman.

Deze keer een gastblog van Johanneke Bosman (1979) auteur van het boekje “Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids”. Iedereen kent Sinterklaas. Tussen de eerste zaterdag van Sint Maarten (in november) en 5 december is de Sint een HBP (een Heel Belangrijk Persoon) voor kinderen in de leeftijd van de ‘gelovigen’. Af en toe hoor je door het jaar nog wel eens een ouder of opvoeder zeggen “vraag dat maar aan Sinterklaas”, of “zet dat maar op je verlanglijstje voor december” als een kind om iets vraagt wat het graag wil. En heeeeeeel zelden hoor je nog iemand zeggen “Als Sinterklaas dat ziet, dan krijg je geen cadeautjes!”  Kortom buiten het ‘seizoen’ hoor je weinig over de Goedheiligman. En dat is jammer!

De man, Nicolaas, de latere heilige Nicolaas van Myra brengt een schat aan verhalen en  daardoor inspiratie met zich mee. Daarmee overstijgt hij de drie weken van schoenzetten, surprises maken en pepernoten eten ruimschoots.

Grootste Sinterklaashit van Henk Westbroek met beroemde titel.

Henk Westbroek schreef ooit het behoorlijk beroemd geworden liedje ‘Sinterklaas, wie kent hem niet?’. In deze blog gaan we aan de gang met deze vraag: Sint Nicolaas, heilige waar het Sinterklaasfeest haar naam aan dankt, wie kent hem niet? Hoe kan die man uit de 3de eeuw AD ons vandaag het hele jaar inspireren om betrokken mensen te zijn met een oog voor iedereen in onze eigen omgeving en maatschappij.

Natuurlijk weten we dat Sint Nicolaas patroon van de zeevaarders en binnenvaartschippers is. En dat hij een groot hart voor kinderen heeft. Maar kennen we hem als patroon van de gevangen? Kennen we hem als bevrijder van gevangenen? Een verhaal wat hier bij hoort, is het verhaal van de generaals. Dit verhaal zou al vanaf de 4de eeuw over Nicolaas verteld worden.

Sint-Nicolaas ook bevrijder van gevangenen?

In de tijd van het Romeins Byzantijnse Rijk hadden drie generaals een belangrijke veldslag voor de zittende keizer gewonnen. Na de oorlog gingen zij terug naar Constantinopel om geëerd te worden en dat groots te vieren. Maar zoals dat jammer genoeg gaat, bleken ook hier mensen vreselijk jaloers te zijn op het succes van deze drie mannen en begonnen zij te roddelen en leugens te verspreiden over hen. De ergste leugen was wel, dat deze drie mannen de keizer van zijn troon zouden willen stoten om zelf keizers te worden.

Ook al geloofde de keizer niet helemaal dat de drie generaals deze plannen hadden, hij wilde geen risico lopen en liet hen in de gevangenis gooien. Maar nog waren de jaloerse roddelaars niet tevreden. Nu begonnen zij te vertellen dat er plannen waren door aanhangers van de drie generaals om hen te bevrijden en als nog de plaats van de keizer in te nemen. Dat kon de keizer niet tolereren en liet het bevel uitgaan om de drie nog die zelfde avond te executeren vanwege verraad.

Toen de drie dit hoorden riepen zij God aan in gebed om de heilige Nicolaas hen te laten redden van de dood en uit de gevangenis te bevrijden.  Die nacht verscheen Nicolaas aan de keizer in zijn slaap (wij zouden zeggen in een droom, die meer is dan een droom) en beval hem om zijn fouten in te zien, niet meer te luisteren naar die intriganten en de drie onschuldigen generaals vrij te laten. Nicolaas identificeerde zichzelf als gezonden door God en dat de keizer dit niet kon afdoen als een kinderlijke boze droom. Toen de keizer wakker werd en de generaals ondervroeg of zij soms een Nicolaas kende, geloofde hij hen en liet hen vrij.

De keizer zond hen naar Myra om de bisschop te bedanken voor zijn inzicht en goddelijk ingrijpen. Zoals uit dat laatste blijkt, speelt dit verhaal zich af tijdens het leven van Nicolaas, terwijl hij druk was met bisschop zijn in zijn eigen stad Myra.

Wat wil ons zo een verhaal nu vertellen? Zo-ie-zo dat Nicolaas een HBP ( Heel Bekend Persoon) van zijn eigen tijd was, lang voordat hij schoenen van Nederlandse kindjes ging vullen. Daarnaast leert het ons kritisch te zijn op praatjes die over andere mensen verteld worden, de gevolgen kunnen behoorlijk beschadigend zijn! En als laatste leert het ons denk ik iets over mededogen. Sint Nicolaas ontfermd zich over mensen die om wat voor reden dan ook weggezet zijn uit de gemeenschap. In navolging van Jezus laat Nicolaas die mensen niet vallen. Hij brengt hiermee een werk van barmhartigheid zichtbaar in de praktijk.

Nu kunnen we niet massaal bij onze gevangenissen gaan aankloppen om vrijwilliger te worden, als een aantal van u dat gaat doen, lijkt mij dat logistiek handig genoeg…. toch kunnen wij wel massaal oog proberen te hebben voor andere vormen van gevangenschap. Eenzaamheid, armoede, psychische problemen, misbruik, de verplichte 24 uursmaatschappij, en andere voorbeelden zijn ook van gevangenschap. Waar we zelf in zitten of waar anderen mee worstelen. Daar kunnen we, geïnspireerd door Nicolaas wel oog voor leren hebben en met takt en doorzettingsvermogen veranderingen in gang zetten.

Sint Nicolaas, wie kent hem niet? Wij wel!

Voor onze online serie “Wist je daT?” (S)interessant, bezochten wij ook Johanneke Bosman en spraken met haar over het boek. Benieuwd wat ze allemaal te vertellen had? Bekijk dan snel de aflevering hieronder van onze Sinterklaasserie.

Een Sinterklaasfeest organiseren voor uw bedrijf of werk? Wij zijn het bedrijf dat u zoekt om een bijzonder Sinterklaasviering te realiseren. Neem contact op, dan drinken we samen een kop koffie!

Comments are closed.